Zpráva OECD pro Českou republiku: Umožněte praxi absolventům, propojte učiliště s průmyslem, budujte školky a jesle

Ilustrační foto. zdroj: by World Economic Forum (flickr.com) (CC BY-NC-SA 2.0)

Nabízíme stručný přehled zjištění a doporučení obsažených ve zprávě OECD, kterou u nás v březnu prezentoval generální tajemník OECD Angel Gurría. Vzdělávání dostalo ve zprávě velký prostor, A. Gurría zdůraznil, že pokud nechce česká společnost ustrnout v průměru, musí uskutečnit zásadní změny v

Fokus: Dobrá polemika se vede bez emocí a umožní pochopit druhého

ilustrační foto. zdroj: Duncan Hull (flickr.com) (CC BY 2.0)

Zajímavosti ze světa vzdělávání, které připravilo na základě anglicky psaných zdrojů výzkumné oddělení společnosti Scio k 23. březnu, obsahují například tato témata:  je propastný rozdíl mezi chozením do školy a vzděláváním se, žáci by měli umět nikoli přesvědčit druhého o