Učitelské noviny: Pedagogické fakulty se k „nekvalifikovaným“ učitelům zachovaly macešsky

ilustrační obrázek. by brutapesquisa (flickr.com) (CC BY-NC-SA 2.0)

Uveřejňujeme druhou část článku Miroslava Šoukala, doplněný přehlednou tabulkou, která ukazuje, jaké studijní možnosti se nabízely pedagogům, kteří si v uplynulých deseti letech chtěli doplnit potřebné vzdělání. Zajímavé je zjištění, že vůbec nejvíc vycházela učitelům vstříc Matematicko-fyzikální fakulta UK. Původní článek