Tisková zpráva: Strategie vzdělávání 2020 je klíčový dokument a je třeba o něm diskutovat

EDUin vyzývá politické strany a další aktéry vzdělávání, aby se vyjádřili k předložené strategii vzdělávací politiky do roku 2020, kterou ministerstvo školství poslalo do připomínkového řízení. Praha 22. května – Ministr školství představil tento týden Strategii vzdělávací politiky České republiky do