Kam povede náš vzdělávací systém Strategie 2020? Dozvíte se příští čtvrtek na Kulatém stole.

Zveme vás na debatu nad dokumentem Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Tomuto tématu se bude věnovat příští Kulatý stůl SKAV a EDUin ve čtvrtek 12. června. Strategický dokument představilo ministerstvo školství veřejnosti v květnu, kdy zároveň otevřelo