Kluci z děcáků nepotřebují přísnější režim, ale obyčejný blízký vztah

Přinášíme rozhovor o tom, jak čeští muži pomáhají klukům z dětských domovů vstoupit do dospělého života mimo instituci. O projektu Patron jsme hovořili s Václavem Šnebergerem z Ligy otevřených mužů, která myšlenku patronství uskutečňuje od roku 2007. Bližší informace o projektu Patron, který

Michal Dorď – „Děti z děcáků“ chtějí změnit systém náhradní péče

Michal Dorď společně se svými dalšími kamarády, kteří si prošli dětskými domovy, založili iniciativu „Vteřina poté“, která chce změnit systém náhradní péče v České republice. Chtějí, aby co nejméně dětí zůstávalo v dětských domovech a jiných ústavech a mělo možnost

Tisková zpráva: EDUin přizval k debatě o Strategii 2020 expertku z OECD

foto zdroj: http://les3coses.debats.cat

Kulatý stůl ke Strategii vzdělávání do roku 2020 proběhne příští čtvrtek za účasti expertky OECD, která se zabývá srovnáváním strategických vzdělávacích dokumentů vyspělých zemí. Praha 5. června – Strategie 2020 je klíčovým dokumentem, který předurčí budoucnost vzdělávání v České republice. Proto