Poslechněte si: Kulatý stůl ke Strategii 2020 otevřel otázku komplexní proměny učňovského školství

Nabízíme vám záznamy a shrnutí posledního Kulatého stolu SKAV a EDUin v letošním školním roce. Konal se 12. 6. a byl věnován debatě nad dokumentem Strategie vzdělávací politiky v ČR do roku 2020. V těchto dnech končí připomínkové řízení a dokument by měl jít

Tisková zpráva: „Česká republika nepotřebuje víc učňů,“ říká expertka z OECD

Tématem Kulatého stolu SKAV a EDUin byla Strategie 2020, kterou má vláda projednávat ještě v červnu. V diskusním panelu zasedla Anna Pons, expertka OECD na vzdělávací politiku. Praha 17. června – Strategie 2020 je zásadní dokument, který určí směr vzdělávání v České