Česká pozice: Se vzděláním drasticky klesá nebezpečí nezaměstnanosti

ilustrační foto: Dirk Vorderstraße (CC BY 2.0)

Publikujeme rozhovor s Jürgenem Rüttgersem, německým exministrem pro vzdělání, vědu a výzkum. Dotazovaný vyzdvihuje nejen důležitost svobody bádání a volné soutěže mezi výzkumnými centry, ale i klíčovou roli mezinárodní výměny a propojení výzkumu s praxí. Několikanásobný čestný profesor Jürgen Rüttgers byl