Připomínáme: Nedostatek technicky vzdělaných profesionálů a jak ho řešit

BiblioArchives (CC BY 2.0)

Trvající poptávka po technicky zaměřených odbornících svádí k jednoduchým závěrům, že se příliš mnoho mladých lidí hlásících se na humanitní obory a víceletá gymnázia a že jejich počet je třeba nějak omezit. Nejnověji se problému věnuje ředitel Sociologického ústavu Tomáš Kostelecký