Připomínáme: Nedostatek technicky vzdělaných profesionálů a jak ho řešit

BiblioArchives (CC BY 2.0)

Trvající poptávka po technicky zaměřených odbornících svádí k jednoduchým závěrům, že se příliš mnoho mladých lidí hlásících se na humanitní obory a víceletá gymnázia a že jejich počet je třeba nějak omezit. Nejnověji se problému věnuje ředitel Sociologického ústavu Tomáš Kostelecký

Pane ministře, opravdu chcete zaříznout soukromé školy?

V médiích se v poslední době, a to se vzrůstající tendencí, objevují články kritizující současný stav českého státního školství, jehož systém se jeví jako neudržitelný.  Hlavním bodem nesouhlasu je to, že škola nejde s vývojem společnosti 21. století, že se stále soustřeďuje na

Tisková zpráva: Snaha ušetřit na soukromých školách se státnímu rozpočtu nevyplatí

ilustrační foto: Rob Shenk (CC BY-SA 2.0)

Ministerstvo školství chce omezit peníze pro soukromé a církevní školy. Přitom už dnes ti, kteří dají své dítě na soukromou školu, platí jeho vzdělání dvakrát. Nejvíce budou postiženy odborné školy. Praha 11. července – Ministerstvo školství připravilo návrh zákona, který

Zdeněk Brož: Zapisováním do sešitu se žáci klíčovým kompetencím nenaučí

Publikujeme rozhovor se Zdeňkem Brožem, ředitelem ZŠ Jana Malíka v Chrudimi. Ptali jsme se především na projekt, který se zaměřil na rozvíjení klíčových kompetencí žáků. K těm by měly směřovat všechny školy. Ale jak to udělat, aby děti měly příležitost spolu komunikovat,

Tisková zpráva: EDUin komentuje splněné cíle ministra školství Marcela Chládka

Ministr si za některá opatření zaslouží pochvalu, jiná jsou ale v rozporu s jeho vlastní koncepcí. Praha 11. července – Ministr školství zveřejnil sedm splněných úkolů svého ministerstva. EDUin každý z nich komentuje a uvádí, kde mají splněné úkoly své slabiny a která