Čro2: Mirek Hřebecký (EDUin) a Karolina Duschinská (PedF) o alternativním vzdělávání a vzdělávání pedagogů

Poslechněte si záznam rozhlasového pořadu Jak to vidíte z 8.9.2014, ve kterém hovoří Mirek Hřebecký (EDUin) a Karolina Duschinská (PedF) o tom, jak současná škola vstřebává vlivy a prvky alternativních vzdělávacích směrů a jak jsou na tuto situaci připravováni studenti

Škola má hrát klíčovou roli v prevenci psychických onemocnění

U příležitosti Týdnů duševního zdraví publikujeme rozhovor Boba Kartouse s Lindou Růžičkovou, koordinátorkou projektu „Blázníš? No a!“, který upozorňuje na závažnost psychických onemocnění u dětí a vysoce důležitou roli školy a učitelů při jejich řešení. Většina psychických onemocnění se projeví právě

Jaký stát, takový žák aneb opravdu chce mít stát vzdělaného občana?

Publikujeme druhý text Romana Krále, učitele a ředitele základní školy. Zabývá se v něm tím, jaká by měla být pozice ministerstva školství při řízení vzdělávacího systému. MŠMT by podle něj mělo zavádět jen ty kroky, které dovede metodicky a finančně podpořit,