Tisková zpráva: Nejasná novela školského zákona ve věci posuzování mentálního postižení

podpora_bez_diagnozy_Merrimack College(CC BY-NC-ND 2.0)

Ustanovení o posuzování mentálního postižení umožňuje dvojí interpretaci. S ohledem na dosavadní praxi hrozí, že rozhodování nebude zohledňovat potřeby žáků. Praha 16. září – Mezi novelizovaná ustanovení školského zákona patří i to, podle nějž má být posuzováno mentální postižení dítěte. Jeho

Je ministr Chládek agentem komerčních firem?

Kdo nejvíc vydělá na jednotných přijímačkách na střední školy. V polemice o tom, zda je, či není rozumné zavádět jednotné přijímačky na střední školy, použil ministr školství jeden ekonomicko-osobní argument. V prohlášení ministerstva stojí: Testové otázky budou organizací CERMAT školám poskytovány zdarma. Každý