Proč jsem se rozhodla dát svým americkým dcerám příležitost chodit do školy v ČR

Publikujeme text Jany Bradley, která se rozhodla umožnit svým dcerám, které absolvovaly první stupeň základní školy v Americe, chodit do školy v Čechách. Přečtěte si, co ji k tomuto kroku vedlo a jak hodnotí oba vzdělávací systémy. Vystudovala speciální pedagogiku na UP

Týdeník Vlasta: O jednotných přijímačkách a o tom, co je třeba skutečně ve školách změnit

ilustrační foto. Penn State (flickr.com) (CC BY-NC 2.0)

Publikujeme rozhovor Boba Kartouse pro týdeník Vlasta (publikováno 17. 9. 2014).  O rizicích jednotných přijímacích zkoušek, o možných přínosech maturit a změnách v obsahu a způsobu vzdělávání na českých školách. Školy by se měly zamyslet, jak sestavit obsah vyučování. Kromě exaktních