Proč je současná výuka neslučitelná s moderní dobou?

Publikujeme další text Tomáše Zahradníka, absolventa pražského gymnázia. Tomáš Zahradník je zakladatelem projektu ProStředoškoláky, který žáky podporuje ke vzdělávání mimo školu a který zvyšuje povědomí veřejnosti o nutnosti zkvalitnění výuky. V druhém ročníku gymnázia jsem již nevydržel v lavici marnit čas. Požádal jsem

Mladá fronta Dnes: Jednotné přijímačky odvedou děti na učiliště

ilustrační foto. Province of British Columbia (CC BY-NC-ND 2.0)

Publikujeme článek Markéty Březinové, který vyšel v sobotní Mladé frontě Dnes a věnuje se záměru ministerstva školství zavést jednotné přijímací zkoušky na střední školy a určovat, kdo může a kdo nemůže studovat maturitní obor. Na příkladu ústeckých gymnázií autorka ukazuje,