Průzkum: Romské ženy chtějí pro své děti plnohodnotné vzdělání, ne praktické školy

ilustrační foto. Kateřina Lánská (C)

Publikujeme závěry ze sociologického průzkumu, který realizovala nevládní organizace Slovo 21 s podporou Open Society Foundations – Roma Initiatives Office a Fakulty humanitních studií UK. Výsledky vyvracejí předsudky o tom, že Romové nepovažují vzdělání za důležité. Romské matky většinou chtějí, aby děti

Viceprezident Svazu průmyslu: Návrh jednotných přijímaček považuji za nešťastný

http://www.spcr.cz/ (C)

Přinášíme krátký rozhovor s Radkem Špicarem, viceprezidentem pro hospodářskou politiku Svazu průmyslu a dopravy ČR, k jednotným přijímačkám na SŠ. Radek Špicar považuje za nešťastné zejména to, kdyby byl příliš omezen přístup k maturitnímu vzdělání. Záznam Kulatého stolu k jednotným přijímacím zkouškám

Tisková zpráva: Školský zákon prošel prvním čtením: co je v něm dobře a co ne

ilustrační foto. by BiblioArchives (CC BY 2.0)

Velká část navržených opatření může zlepšit vzdělávací systém, novela ale obsahuje i riziková místa, která je třeba před schválením ještě prodiskutovat. V Praze 25. září – Minulý týden poslala sněmovna návrh novely školského zákona (č. 561/2004 Sb.) do druhého čtení.

Podívejte se na závěry Kulatého stolu: Co si myslí o jednotných přijímačkách ředitelé středních škol?

Nabízíme obrazový a zvukový záznam kulatého stolu SKAV a EDUin, který se věnoval záměru ministra školství zavést jednotné přijímací zkoušky na střední školy.  V rámci debaty, jíž se účastnili především ředitelky a ředitelé středních škol, padly argumenty podporující jednotné přijímačky i

EDUpoint: Seminář o otevřených vzdělávacích materiálech

Publikujeme text Jana Lochmana o setkání nad problematikou otevřených vzdělávacích zdrojů, které proběhlo v pondělí 15. září 2014 v pražském EDUpointu, centru EDUin. Sešli se na něm zástupci škol, MŠMT, státních vzdělávacích institucí, spolků pohybujících se v oblasti vzdělávání, šíření