Fokus: Je prioritou našeho vzdělávacího systému výkonnost, nebo kvalita?

ilustrační foto. 350.org (flickr.com)(CC BY-NC-SA 2.0)

Zajímavosti ze světa vzdělávání, které připravilo na základě anglicky psaných zdrojů výzkumné oddělení společnosti Scio k 8. září, obsahují například tato témata: zvyšování platů učitelů povede k posílení výkonnosti našeho vzdělávacího systému, ale nezlepší jeho kvalitu; učitelé by měli stejně jako lékaři

Respekt: Jazyk operačních programů ministerstva školství jako nástroj moci

ilustrační foto. vassilis galopoulos (flickr,com) (CC BY-NC-ND 2.0)

Publikujeme krátký esej psychologa Zbyňka Vybírala, který vyšel v posledním čísle časopisu Respekt pod názvem Manuálem k nevzdělanosti. Vybíral v něm upozorňuje na to, jak neosobní jazyk a přílišná složitost zadání manuálu, podle kterého se mají řešit školské projekty do roku

Proč jsem se rozhodla dát svým americkým dcerám příležitost chodit do školy v ČR

Publikujeme text Jany Bradley, která se rozhodla umožnit svým dcerám, které absolvovaly první stupeň základní školy v Americe, chodit do školy v Čechách. Přečtěte si, co ji k tomuto kroku vedlo a jak hodnotí oba vzdělávací systémy. Vystudovala speciální pedagogiku na UP

Týdeník Vlasta: O jednotných přijímačkách a o tom, co je třeba skutečně ve školách změnit

ilustrační foto. Penn State (flickr.com) (CC BY-NC 2.0)

Publikujeme rozhovor Boba Kartouse pro týdeník Vlasta (publikováno 17. 9. 2014).  O rizicích jednotných přijímacích zkoušek, o možných přínosech maturit a změnách v obsahu a způsobu vzdělávání na českých školách. Školy by se měly zamyslet, jak sestavit obsah vyučování. Kromě exaktních