Škola má hrát klíčovou roli v prevenci psychických onemocnění

U příležitosti Týdnů duševního zdraví publikujeme rozhovor Boba Kartouse s Lindou Růžičkovou, koordinátorkou projektu „Blázníš? No a!“, který upozorňuje na závažnost psychických onemocnění u dětí a vysoce důležitou roli školy a učitelů při jejich řešení. Většina psychických onemocnění se projeví právě

Jaký stát, takový žák aneb opravdu chce mít stát vzdělaného občana?

Publikujeme druhý text Romana Krále, učitele a ředitele základní školy. Zabývá se v něm tím, jaká by měla být pozice ministerstva školství při řízení vzdělávacího systému. MŠMT by podle něj mělo zavádět jen ty kroky, které dovede metodicky a finančně podpořit,

EDUhub – neformální pracovní setkání v novém společenském centru EDUpoint Praha

Zveme vás do nového prostoru EDUin, který má ambice stát centrem diskusí o vzdělávání, místem, kde se budou potkávat všichni, kterým není toto téma lhostejné. Přijďte si popovídat, seznámit se, nebo jen pracovat sami na svém či společně s ostatními.