Co se děti ve škole učí? To v médiích nenajdete

ILUSTRAČNÍ FOTO. BY woodleywonderworks (Flickr.com) (CC BY 2.0)

Přinášíme hlavní závěry shrnující poznatky z výzkumu Petry Budnikovové, která si pro svou diplomovou práci vybrala téma Média a způsob, jakým pojednávají o vzdělávání. Hypotéza stanovená na začátku, tedy že média se zabývají margináliemi namísto zásadních otázek, byla potvrzena. Zveřejněné závěry výzkumu