Výzkum: Dnešní děti jsou lépe připraveny na výuku matematiky, než byli jejich prarodiče

by Community History SA (flickr.com) (CC BY-NC-ND 2.0)

Upozorňujeme na závěry z výzkumu vědců z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK. Šetření CLoSE, jehož cílem bylo zmapovat situaci v oblasti přechodu dětí z mateřské na základní školu, bylo zaměřeno na výběr školy, důvody pro odklady školní docházky a připravenost