Tisková zpráva: Výběr základní školy ovlivní děti na celý život

ilustrační foto. by theirhistory (flickr.com)(CC BY-NC-SA 2.0)

Základní škola má pro náš další život tak velký vliv, že jejímu výběru pro budoucího prvňáka bychom měli věnovat mimořádnou pozornost. Praha 5. prosince – Kvalita jednotlivých škol se velmi liší a je utvářena konkrétními pedagogy a především ředitelem, který škole