Kulatý stůl SKAV a EDUin: Role zřizovatelů v řízení kvality škol je klíčová pro rozvoj vzdělávání v obci

Kulatý stůl, který proběhl ve čtvrtek 4. 12. 2014 se zabýval otázkou role zřizovatelů v řízení a rozvoji regionálního školství. Účastníky panelu byli: Světlana Sojková, (bývalá vedoucí Odboru školství v Sokolově), Vít Lesák (metodik oddělení lokálních koncepcí, Agentura pro sociální začleňování),

Fokus: Finanční ohodnocení učitelů jen málokde zohledňuje hodnocení kvality jejich práce

ilustrační foto. by Tjukka2 (flickr.com) (CC BY-NC-SA 2.0)

Zajímavosti ze světa vzdělávání, které připravilo na základě anglicky psaných zdrojů výzkumné oddělení společnosti Scio k datu 27. října, obsahují například tato témata: experimenty ve výuce ukazují, že stačí vyměnit židličky za stoličky a děti se mnohem více zapojují do výuky,