Zaostřeno na informatické myšlení: nová priorita pro školní i mimoškolní vzdělávání?

ilustrační foto. zdroj: http://csunplugged.org, CC-BY-NC-ND

Přinášíme rozhovor s Petrem Naske a Danem Lessnerem, zástupci Jednoty školských informatiků. Informatické myšlení se dostává do kurikulárních plánů po celém světě. Nyní je zahrnuto i v digitální strategii 2020, která byla před měsícem schválena. O co jde a jaký vývoj