Lidové noviny: Novelu školského zákona provázejí střety zájmů

ILUSTRAČNÍ FOTO. ZeLIG School (FLICKR.COM) (CC BY-NC-ND 2.0)

Publikujeme článek Kateřiny Eliášové z 22.12.2014, který vyšel v Lidových novinách pod názvem Školský zákon se zadřel kvůli IQ testům. Autorka v něm popisuje peripetie, které provázejí projednávání novely školského zákona, pokračují totiž spory o posuzování dětí v poradnách, nově

Rozhovor: Vyhnout se patologizaci zdravé populace

Přinášíme rozhovor s Janou Zapletalovou, náměstkyní ředitele Národního ústavu pro vzdělávání. V rozhovoru objasňuje svůj postoj ke znění kontroverzního § 16 novely školského zákona a zdůvodňuje, proč není vhodné používat termín „kognitivní oslabení“, který v současnosti novela obsahuje. Vyjadřuje se také k diagnostice speciálních