Zvoní!: Jak se z hodnocení dozvědět, co dítě umí?

Publikujeme článek, který přináší náhled na snahu změnit způsob hodnocení v našich školách. Stále častěji se ozývají hlasy, že známkování nedokáže postihnout všechny aspekty toho, jaký pokrok žák ve vzdělávání udělá. Jak ale používat slovní hodnocení a jak rozumět tomu,