Učitelé mohou žákům pomoci nedostat se na šikmou plochu

Publikujeme rozhovor s Kristínou Česálkovou z organizace Čikatar het (ZDE), která začala kromě sociálních služeb zaměřených na doučování a pomoc se vzděláváním dětí ohrožených sociálním vyloučením nabízet i výukové lekce a materiály pro pedagogy. Ty mohou učitelům pomoci v tom, jak vysvětlit dětem

Tisková zpráva: Blíží se Týden otevřeného vzdělávání

opensource.com (flickr.com) (CC BY-SA 2.0)

Celosvětová kampaň má upozornit na fakt, že internet obsahuje velkou spoustu „open source“ vzdělávacích zdrojů, které nejsou dostatečně využity. Kampaň proběhne i v ČR. Praha 26. února – Od 9. do 13. března 2015 proběhne celosvětově pořádaná akce Týden otevřeného vzdělávání

Hospodářské noviny: Šikana připomíná organizovaný zločin, kdy třídu řídí jakási mafie

ilustrační foto. by Twentyfour Students (flickr.com) (CC BY-SA 2.0)

Publikujeme blogový příspěvek Yngvara Brenna, Nora žijícího již přes 18 let v České republice. Ve svém příspěvku komentuje fenomén šikany ve školách. K tématu si můžete přečíst komentář Boba Kartouse (ZDE) a rozhovor s Ladislavem Csémym, vedoucím výzkumného projektu zaměřeného na

Tisková zpráva: „Věkový automat“ způsobuje problémy s navyšováním platů učitelů

ilustrační foto. by Blondinrikard Fröberg (flickr.com) (CC BY 2.0)

Školy měly zvednout učitelům platy o 3,5 %, některým se však nedostává finančních prostředků. Může jít až o statisíce korun. Praha 24. února  – MŠMT se zavázalo zvednout platy učitelů o 3,5 % a školám na to vyčlenilo finanční prostředky,