Fokus: Dobré výsledky testů na konci 2. stupně nezaručují úspěšné absolvování střední školy

ilustrační foto. by rosipaw (flickr.com) (CC BY-NC-SA 2.0)

Zajímavosti ze světa vzdělávání, které připravilo na základě anglicky psaných zdrojů výzkumné oddělení společnosti Scio k datu 1.prosince, obsahují například tato témata: sebekontrola, soustředění a plánování – rozvoj těchto oblastí u předškolních dětí významně ovlivní jejich úspěch v dalším vzdělávání;