Co může využívání herních principů přinést vzdělávání?

ilustrační foto. by Josephine Dorado (flickr.com) (CC BY-NC-SA 2.0)

Publikujeme článek Richarda Lukáše, který objasňuje, co znamená termín gamifikace a jak se dají tyto postupy využívané v počítačových hrách přenést do vzdělávacího procesu. Vedle výběru her a příkladu škol, které gamifikační postupy využívají, upozorňuje i na nový trend v

Agentura pro sociální začleňování: Prostředky na podporu inkluzivního vzdělávání existují už dnes

ilustrační foto. by Ganesha Balunsat (flickr.com) (CC BY 2.0)

Praha, 9.2.2015 – Agentura pro sociální začleňování zveřejňuje prohlášení, ve kterém vysvětluje, jak byly ve Strategii boje proti sociálnímu vyloučení spočítány náklady na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Poslanecká sněmovna aktuálně projednává novelu školského zákona,