Tisková zpráva: Novela zákona o veřejném zdraví hrozí likvidačními pokutami pro školy a poskytovatele vzdělávacích aktivit

ilustrační foto. by Stijn Nieuwendijk (flickr.com) (CC BY-NC-ND 2.0)

Dosavadní zákon počítal se sankcemi v řádech set až tisíců korun, novela posouvá úroveň penalizace do řádu statisíců. Praha 12. února  – Novela zmíněného zákona se týká povinností uložených organizacím, školám a školským zařízením, které realizují školy v přírodě a podobné zotavovací