Hospodářské noviny: Rozdělené školství škodí všem dětem

Publikujeme komentář Jany Strakové, který vyšel 10.2. v Hospodářských novinách (ZDE). Jana Straková upozorňuje na to, že způsob, jakým česká odborná i laická veřejnost diskutuje o inkluzi, ukazuje, že otevřenost vůči představě začlenění co nejširšího spektra dětí do hlavního vzdělávacího