Tisková zpráva: „Věkový automat“ způsobuje problémy s navyšováním platů učitelů

ilustrační foto. by Blondinrikard Fröberg (flickr.com) (CC BY 2.0)

Školy měly zvednout učitelům platy o 3,5 %, některým se však nedostává finančních prostředků. Může jít až o statisíce korun. Praha 24. února  – MŠMT se zavázalo zvednout platy učitelů o 3,5 % a školám na to vyčlenilo finanční prostředky,

Nemusíte být součástí stáda, držet ústa a krok

ilustrační foto. by Harris County Public Library (flickr.com) (CC BY-NC-SA 2.0)

Přinášíme rozhovor s Markétou Klempířovou z nově vznikajícího spolku Hrou za výlohou. Cílem spolku je podpora rodičů, kteří nejsou spokojeni s tím, jaké vzdělání nabízí školy a chtějí své děti vzdělávat doma. O rodičovských školách, které poslední dobou vznikají, si můžete víc přečíst