Britské listy: V ničem ČR nezaostává tak hluboce jako ve vzdělávání

ilustrační foto. by Bratislavská župa (flickr.com) (CC BY 2.0)

Publikujeme komentář Boba Kartouse, který konfrontuje směřování českého školského systému s finským modelem. V této souvislosti upozorňujeme na text britského deníku The Independent, který představuje poslední trendy ve finském školství, jako je důraz na kolaborativní učení (ZDE) a text z

Reakce prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka na otevřený dopis EDUin

ilustrační foto. by wistechcolleges (flick.com) (CC BY-NC-ND 2.0)

EDUin minulý týden poslal prezidentu Svazu průmyslu a dopravy ČR otevřený dopis se třemi otázkami týkajícími se učňovského vzdělávání a zaměstnatelnosti absolventů učňovských oborů (ZDE). Zde je jeho odpověď. Vážený pane Slejško, zaslal jste mi za obecně prospěšnou společnost EDUin

Britské listy: Finsko radikálním způsobem reformuje vzdělávání

ilustrační foto. by Daniele Zanni (flickr.com)(CC BY-NC-SA 2.0)

Publikujeme článek, který shrnuje text o finské vzdělávací reformě, který vyšel 20. března v britském deníku The Independent (ZDE).  Reforma finského školství akcentuje příklon ke kolaborativnímu učení a nahrazení předmětů tématy. Dalším výrazným prvkem je zapojení žáků do spolurozhodování o

Svaz průmyslu upravuje rétoriku, na otázky ohledně učňovského školství zatím ale neodpodvěděl

Co přinesl týden  23. 3. – 29.3. 2015 Témata týdne: Proběhl první ročník Extra konference, školy prezentovaly své projekty na podporu komunitního života (ČT D). Ministerstvo školství potvrdilo plošné zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání, a to od září 2017 (iDNES.cz).

Ředitel Synthesie: Domnívám se, že práci 4 učňů v budoucnu zastane 1 vysokoškolák

ilustrační foto. by Chris Hunkeler (flickr.com) (CC BY-SA 2.0)

V Pardubicích proběhla 26. 3. panelová diskuze KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ: Kde jsme a kam směřujeme?, organizovaná Svazem průmyslu a dopravy ČR a mediálním domem Economia. Přinášíme shrnutí toho důležitého, co padlo. „Čím vyšší či všeobecnější vzdělávání, tím se absolvent lépe uplatní na

Datová žurnalistika: Jaký je vztah mezi nezaměstnaností a stupněm dosaženého vzdělání?

ilustrační foto. by srv007 (flickr.com) (CC BY-NC 2.0)

Publikujeme text Kateřiny Mahdalové, převzatý z webu Datová žurnalistika, který vyšel pod názvem Schopnost změnit obor nebo si práci klidně vymyslet. Učí tohle nějaký český učňák? (ZDE) Diskuse o rozvoji vzdělávání nabývají na intenzitě. Přispívá tomu do značné míry snaha