Carl Hansen: Top 10 tipů pro začínající učitele

ilustrační foto. by Texas A&M University-Commerce Marketing Communications Photography (flickr.com) (CC BY 2.0)

Přinášíme článek Carla Hansena, britského odborníka v oblasti vzdělávání, který působí v řadě zemí jako konzultant rozvoje vzdělávacích systémů. Text shrnuje deset základních principů, jichž by se měl začínající učitel držet. Jiný text Carla Hansena zaměřený na to, jak zkoušet změny výuky,

Rodiče a učitelé z Litoměřicka pomáhají se vznikem přelomového dokumentu v českém školství

ilustrační foto. by Alex (flickr.com) (CC BY 2.0)

Publikujeme text Evy Smejkalové, speciální pedagožky, která se podílela na připomínkování Katalogu podpůrných opatření, který vzniká jako součást projektu SPIV, vedeného Univerzitou Palackého v Olomouci a Člověkem v tísni. Katalog má sloužit učitelům jako podpora při práci s dětmi se