Řízení školy: Kouzelná moc závěrečných (a přijímacích) zkoušek

ilustrační foto. by EdTech Stanford University School of Medicine (CC BY-NC-ND 2.0)

Publikujeme komentář Boba Kartouse, který vyšel v časopise Řízení školy a věnuje se vlivu testování a jednotných zkoušek na obsah vzdělávání ve školách. Ministerstvo školství je při přípravě jednotných zkoušek, má-li být jejich iniciátorem i garantem zároveň, ve střetu zájmů.

Moderní řízení: Kariérový poradce by měl umět vyhmátnout to podstatné a nasměrovat dál

Publikujeme rozhovor Aleny Kazdové se Silvií Pýchovou (EDUin) o stavu kariérového poradenství u nás a přístupech v zahraničí. Silie Pýchová je lektorkou švýcarské metody mapování kompetencí CH-Q a spoluzakladatelkou a předsedkyní občanského sdružení Centrum kompetencí (ZDE). Rozhovor vyšel 24.2. pod názvem Profesní