Britské listy: Německý průmysl financuje vzdělávání, český má jen požadavky

ilustrační foto. by NASA's Marshall Space (flickr.com) (CC BY-NC 2.0)

S vyhlášením tzv. roku průmyslu, jehož součástí je i ministerstvem školství posvěcený rok technického vzdělávání, se zvyšuje tlak českých průmyslníků na vzdělávací systém. Český průmysl v podstatě pouze předkládá požadavky a ministr školství je poslušně plní. Zároveň se reprezentanti průmyslu