Kolikže vlastně potřebujeme těch kunsthistoriků…?

Horkým kandidátem na nejčastější otázku, která v diskusích o (VŠ) vzdělávání dříve či později padne, je nepochybně tato: „Kolik kunsthistoriků/kulturologů/sociologů/politologů/… společnost (míněno obvykle česká) potřebuje?“ Po sepsání a publikování příspěvku „Hlavně ty techniky…“ jsem měl původně v úmyslu na toto

Lidové noviny: Chceme, aby učitelé respektovali děti a rodiče, didaktiku a metody je doučíme

Phil Dowsing Creative_(CC BY-NC-ND 2.0)

Publikujeme komentář Boba Kartouse, který vyšel 27.2. v Lidových novinách pod názvem Zločin, na který není paragraf. Autor v něm upozorňuje na to, že při vzdělávání nevěnujeme dostatečnou pozornost základním předpokladům učením a rozvoje, jakým je například práce s chybou.