Videozáznam Kulatého stolu: Školy v digitálním světě jsou digitální z 3,5 %

Publikujeme shrnutí březnového kulatého stolu SKAV a EDUin na téma: Co říká učitelům Strategie digitálního vzdělávání? (ZDE). I přes nepříliš velkou účast v publiku proběhla zajímavá debata, ukazující pravděpodobný směr v prolínání digitálních technologií do výuky a školního prostředí. Výchozí otázka diskuse byla stanovena

Při ověřování povinné maturity z matematiky ministerští úředníci propadli

ilustrační foto. by Cioriz (flickr.com) (CC BY-NC-SA 2.0)

Podle informací, které získal EDUin ze zdrojů blízkých ministerstvu, uložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky PhDr. Marcel Chládek, MBA, dopisem č. j. MSMT-23913/2014 Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), aby provedlo ověření možných dopadů zavedení povinné státní maturity