Luděk Pfeifer: Současní absolventi mají ambice, chybí jim sociální dovednosti

Seriál: Jak vidí čeští podnikatelé – inovátoři současnost, rozvoj a budoucnost vzdělávání. Přinášíme vám první ze série rozhovorů, které se EDUin rozhodl pořídit z následujících důvodů: o budoucnosti této společnosti a budoucnosti vzdělávání se vedou velmi ostré spory. Některé témata, jako je

Michaela Vizinová: Školnímu selhání lze předejít, důležitá je práce s rodinou

Jak probíhá podpora dětí z nepodnětného a sociálně znevýhodněného prostředí popisuje Michaela Vizinová z obecně prospěšné společnosti Tady a Teď (ZDE), která provozuje klub pro malé předškoláky a společně s Člověkem v tísni spolupracuje na projektu Pojďte do školky!(ZDE). První

Akvárium: Jak soukromé, rodičovské a další neveřejné ZŠ mění vzdělávací systém

V úterý 7. 4. proběhla v EDUpointu na Staroměstském náměstí první debata z cyklu Akvárium (ZDE). Tématem diskuse byla pozice a vliv škol, jejichž status není veřejný, ve vzdělávacím systému. Hlavními diskutéry byli Jindřich Kitzberger, který si nese zkušenosti ze