Výzkum: Běžná základní škola dává chudým romským dětem dvojnásobnou šanci na získání práce

Publikujeme zprávu Agentury pro sociální začleňování a průzkumné agentury Median, která přináší výsledky výzkumu zaměřeného na vliv absolvování předškolního vzdělávání na pozdější zaměstnanost. Pokud romští žáci z chudých rodin ze sociálně vyloučených lokalit absolvují běžnou základní školu, je zhruba dvakrát pravděpodobnější,

Jaká jsou slabá a silná místa dlouhodobého záměru rozvoje našeho školského systému

Co přinesl týden  6. 4. – 12.4. 2015 Témata týdne: Agentura pro sociální začleňování, prostřednictvím průzkumné agentury MEDIAN, zveřejnila výsledky průzkumu v romské populaci, který ukazuje, že předškolní vzdělávání má výrazný vliv na zaměstnanost (ČT). Jde o první průzkum svého druhu v ČR.