EDUin se připojuje ke kondolenci k úmrtí Jaroslava Jeřábka

ZDROJ: http://www.arg.cz

V pátek 17. dubna 2015 zemřel dlouholetý ředitel Výzkumného ústavu pedagogického v Praze PhDr. Jaroslav Jeřábek, CSc. Jaroslav Jeřábek se významnou měrou podílel na reformě hlavních kurikulárních dokumentů – je autorem koncepce a koordinoval přípravu rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání

Hospodářské noviny: Jaké cíle sleduje dlouhodobý záměr vzdělávání v ČR?

ilustrační foto. by Richard Ellender (flickr.com) (CC BY-NC-SA 2.0)

Publikujeme komentář Boba Kartouse, který vyšel 13.4. pod názvem České školství má dvacet pět let zpoždění v Hospodářských novinách. Autor v něm komentuje dlouhodobý strategický záměr vzdělávání v ČR, jak ho ministerstvo školství předložilo vládě, a srovnává některé jeho body se