Kompetence pro práci v budoucnosti: Vzdělávací instituce, firmy a vzdělávací politika

ilustrační foto. by Lucélia Ribeiro (flickr.com) (CC BY-SA 2.0)

Institut pro budoucnost při Výzkumném ústavu Phoenix University vypracoval materiál, který se snaží analyzovat hnací síly, které určí vývoj budoucnosti v oblasti práce, a k nim přiřadil deset kompetencí, které v takto designované budoucnosti zajistí adaptabilitu. Třiadvacetistránkový materiál vám přinášíme formou seriálu. Za