Ve vzdělávání jsou nejdůležitější investice do učitelů, především do jejich vzdělání

Přinášíme vám další ze série rozhovorů, které se EDUin rozhodl pořídit z následujících důvodů: o budoucnosti této společnosti a budoucnosti vzdělávání se vedou velmi ostré spory. Některá témata, jako je důležitost předškolního vzdělávání, míra testování, maturita, podíl technicky, společenskovědně či

Výběr škol rodiči je do značné míry intuitivní

ilustrační foto. by sarah-ji (flickr.com) (CC BY-NC-SA 2.0)

Centrum výzkumu základního vzdělávání (jedno z Univerzitních výzkumných center UK) uspořádalo 22. 4. 2015 seminář na témata Strategie rodičů při volbě školy a chování škol v konkurenčním prostředí. Přinášíme z něj reportáž. Představa, že tržní princip zabezpečí homeostázu systému, se z