Strategie 2020 pro digitální vzdělávání nebude ve své stávající podobě efektivním nástrojem

Publikujeme text Filipa Kuchaře, vedoucího odboru školství Úřadu MČ Praha 7, který vyšel v časopise Řízení školy (ŘŠ 5/2015, s. 16) . Filip Kuchař shrnuje závěry Kulatého stolu SKAV a EDUin na téma digitálního vzdělávání a zaměřuje se na roli zřizovatelů

Řízení školy: Děti a dospívající online aneb Vyváženě o chování mládeže na internetu

ilustrační foto. by Brad Flickinger (flickr.com) (CC BY 2.0)

Publikujeme text Ondřeje Neumajera, který vyšel v časopise Řízení školy (ŘŠ 5/2015, s. 13). Text je recenzí knihy Děti a dospívající online nakladatelství Grada. Tématu digitálních technologií ve škole byl věnován březnový Kulatý stůl SKAV a EDUin, Ondřej Neumajer byl jedním