Mladá fronta Dnes: Jidáš Iškariotský, Nelson Mandela, Hitler… a Cermat

ilustrační foto. by Stefano Montagner (flickr.com) (CC BY 2.0)

Publikujeme komentář Oldřicha Botlíka k formulaci některých úloh v maturitních testech, jejichž zadání jsou podle jeho názoru zavádějící. Komentář vyšel 14.5. v Mladé frontě Dnes pod názvem Jidáš Iškariotský, Nelson Mandela, Hitler… a Cermat. Maturanti, kteří nejsou spokojeni s hodnocením svých prací,