Hospodářské noviny: Moonwalk českého vzdělávání

ilustrační foto. by Massachusetts Education Secretary Jim Peyser (flickr.com) (CC BY-NC-SA 2.0)

Publikujeme komentář Boba Kartouse, který vyšel 26.6. v Hospodářských novinách pod názvem Moonwalk českého vzdělávání. Autor rekapituluje, jaké reálné dopady měly záměry koncepčních dokumentů Strategie vzdělávací politiky do roku 2020 (ZDE) a Strategie digitálního vzdělávání do rok 2020 (ZDE) ve