Lidové noviny: Jak učit děti tak, aby v práci viděly smysl

ilustrační foto. by Thomas Hawk (flickr.com) (CC BY-NC 2.0)

Publikujeme komentář Boba Kartouse, který vyšel 20.7. v Lidových novinách pod názvem Ať žije dětská práce. Věnuje se roli práce v současné společnosti a proměně vztahu, kterou k ní má právě dospívající generace. Sousloví „dětská práce“ je orámováno hrůzyplnými asociacemi.