Hospodářské noviny: Proč rodiče stále častěji vyhledávají nestátní školy?

ilustrační foto. by sean dreilinger (flickr.com) (CC BY-NC-SA 2.0)

Publikujeme komentář Boba Kartouse k výsledkům výkumu zaměřeného na postoje rodičů ke vzdělávání dětí, ke školskému systému – jeho přednostem a nedostatkům, který provedla agentura NSM (ZDE). Jedním ze závěrů šetření je, že zhruba třetina rodičů by si přála proměnu