Lidové noviny: Spíše než poměr spokojených a nespokojených rodičů se školstvím se mění míra jejich informovanosti

ilustrační foto. by More Good Foundation (flickr.com) (CC BY-NC 2.0)

Publikujeme komentář Tomáše Feřteka, který vyšel 1.9. v Lidových novinách pod názvem Rodiče nabývají sebevědomí. Text reaguje na průzkum, který proběhl mezi rodiči a z jehož výsledků vyplývá, že se zvyšuje informovanost rodičů o tématech spojených se vzděláváním a do škol

Český rozhlas: V čem se liší učitel alternativní a klasické školy a v čem žák?

Alternativní školy mají v centru své pozornosti dítě. Běžné základní školy mají v centru své pozornosti… dítě. O tom, co odlišuje tzv. alternativní školy od těch běžných debatují v rozhovoru na Radiožurnálu Pavel Kraemer, z Institutu pro podporu inovativního vzdělávání