Hospodářské noviny: Chceme vůbec vzdělávat k demokracii?

Publikujeme komentář Boba Kartouse, který vyšel 16.9. v Hospodářských novinách pod názvem Chceme vzdělávat k demokracii? (ZDE). Upozorňuje v něm na Fórum 2000, jehož hlavním tématem letos byl vztah vdělávání a demokracie, a zároveň popisuje způsob, jakým vychovávat a vzdělávat děti k