Respekt.cz: Testy Kalibro – Děti se zlepšují, vzdělávací systém skřípe

ilustrační foto. by terren in Virginia (flickr.com) (CC BY 2.0)

Publikujeme text Tomáše Feřteka, který vyšel 23.9. na webu Týdeníku Respekt pod názvem Základní školství se rozpadá na třetiny (ZDE). Článek reflektuje testování třeťáků, které provedlo Kalibro: Šetření porovnávalo výsledky vzdělávání žáků pomocí srovnávacích testů z českého jazyka, matematiky a prvouky

Postavit soukromou školu na zelené louce? V pražských Čakovicích se to povedlo

V pražských Čakovicích se v pondělí 31. 8. 2015 otevřela nová soukromá Základní škola Livingston. Byla pro ni postavena zcela nová školní budova s kapacitou 240 žáků a moderním vybavením, za čímž stojí ředitelka Eva Dittich Sanigová a podnikatel Jaroslav Pokorný.

Aktuálně.cz: Třeťákům výrazně narostlo sebevědomí, výsledky se ale nezlepšily

ilustrační foto by woodleywonderworks (flickr.com) (CC BY 2.0)

Publikujeme článek, který vyšel 23.9. na zpravodajském webu Aktuálně.cz (ZDE). Článek přináší shrnutí závěrů testování žáků třetích tříd, které provedla společnost Kalibro. Šetření porovnávalo výsledky vzdělávání žáků pomocí srovnávacích testů z českého jazyka, matematiky a prvouky s pětiletým odstupem za