Prohlášení Společnosti učitelů českého jazyka k záměru centrálně hodnotit maturitní slohové práce

ilustrační foto by Vancouver Film School (flickr.com) (CC BY 2.0)

Vážená paní ministryně, vážené poslankyně, vážení poslanci, chystáte se schválit další novelu školského zákona, která by měla opět uzákonit změnu v státní maturitní zkoušce. Byť jde „jen“ o dílčí úpravu – návrat k centrálnímu hodnocení slohových maturitních prací, rádi bychom se k této

Škola je poslední místo, kde ještě potkáme všechny bez rozdílu

Školy mají namále, ale čas na jejich zrušení nenastal kladatelství Nová beseda vydává v listopadu knihu Tomáše Feřtka Co je nového ve vzdělávání. Jako ukázku přinášíme kapitolu, jež se věnuje otázce, zda škola jako instituce může přežít pod tlakem nových technologií

Fórum rodičů: Výzva k posílení role rodičů ve vzdělávání

ilustrační foto by Emily Goodstein (flickr.com) (CC BY 2.0)

Otevřený dopis k projednávané novele školského zákona a zavedení povinné docházky do mateřské školy od 5 let dítěte. Považujeme povinný předškolní rok v mateřské škole za rizikový zásah do systému vzdělávání. Oceňujeme snahu vlády zajistit rovné šance na kvalitní vzdělání všem