Tisková zpráva: Nedostatek informací o inkluzi se týká personálních, metodických i finančních otázek

ilustrační foto by USAG- Humphreys (flickr.com) (CC BY 2.0)

Školám chybí informace o tom, co jim zavedení inkluze přinese. Odborníkům chybí některé podstatné informace ve vyhlášce. Praha, 2. prosince  – Nejasnosti kolem zavádění inkluze do škol vyvolávají velkou nedůvěru vůči tomuto záměru jak v očích veřejnosti, tak samotných učitelů. Dokonce